oxoweb-578265
Steeds meer duiken er berichten op in diverse media over “0 op de meter woning”, over hybride installaties, over passief bouwen en over het afschaffen van gasaansluitingen. Om de weg niet kwijt te raken en omdat diverse aanduidingen te pas en te onpas worden gebruikt heeft Villabouw Nederland B.V. de verschillende definities voor u op een rijtje gezet.
We onderscheiden de volgende verwarmingsbronnen: 
 
- Traditionele cv ketel
- Hybride systeem (ook wel bivalent genoemd)
- Lucht/ water warmtepomp
- Grond/ water warmtepomp
 
Deze bronnen kunnen hun warmte afgeven middels radiatoren, convectoren en vloerverwarming. Uiteraard vormen de bron en het afgiftesysteem één onlosmakelijk geheel. Om eerst eens te kijken wat de verschillende bronnen wel of niet kunnen, gaan we ze nader bekijken.
 
Traditionele cv ketel:
Een centrale verwarmingsketel zorgt voor warm water waarmee de onderscheiden ruimtes in een woning worden verwarmd. Tevens zorgt de ketel voor het warme tapwater voor bijvoorbeeld de keuken en de badkamer. Normaal gesproken werkt een cv ketel op aardgas. Bij warmtevraag van de kamerthermostaat zal de circulatiepomp in werking treden waardoor in de warmtebehoefte wordt voorzien. 
 
Hybride systeem
Dit betreft een combinatie van een gasgestookte cv ketel en een warmtepomp. Hierbij werken beide systemen samen om de woning te verwarmen en te voorzien van het warme tapwater. Afhankelijk van de buitentemperatuur en de gevraagde hoeveelheid warmte zal het ene of het andere systeem de meeste warmte leveren. Doorgaans wordt deze installatie niet in nieuwbouw maar in bestaande bouw toegepast.
 
Lucht/ water warmtepomp
Dit systeem zet buitenlucht op een energiezuinige manier om in warmte voor zowel verwarming als tapwater. Hij bestaat uit een buitenunit (produceert helaas vrij veel geluid) welke warmte onttrekt aan de buitenlucht en  doorgeeft aan de binnenunit. Het is een gesloten circuit van koperen leidingen waardoor een koudemiddel stroomt. Dit systeem is tevens geschikt voor het koelen van de woning.
 
Grond/ water warmtepomp
Met behulp van bronnen wordt de warmte van de aarde benut om de woning te voorzien van verwarming en warm tapwater. Hoe dieper de wisselaar in de bodem wordt aangebracht hoe constanter de temperatuur en hoe hoger het rendement. Let op niet overal is dit systeem toegestaan! Ook met dit systeem kan de woning worden gekoeld. 
 
Voor welk systeem gekozen wordt is sterk afhankelijk van uw wensen. In sommige gemeenten mogen al geen gasaansluitingen meer worden gemaakt zodat automatisch moet worden gekozen voor een “all electric” systeem. Over het algemeen geldt wel dat deze systemen beduidend duurder zijn dan de traditionele cv ketel. Daarbij komt dat een cv ketel nog altijd sneller en meer warmte opbrengt dan de warmtepompen. Om dit verschil te compenseren zijn diverse aanvullende toepassingen bedacht welke ook worden aanbevolen in het te maken EPC rapport. Conform bouwbesluit moet Villabouw Nederland B.V. voldoen aan de regel dat uw woning een niet hogere EPC uitkomst mag hebben dan 0,4. Veelal wordt dit bereikt door het toepassen van een PV systeem (zonnepanelen). Een ander heel belangrijk te bespreken systeem is de ventilatie van uw woning. Samen met het verwarmingssysteem bepaald deze het comfort van uw woning. Hieronder vind u de uitleg en betekenis van de zojuist genoemde aanvullende toepassingen:
 
Ecolution (ventilatiewarmtepomp)
Dit is een doorbraak in energiebesparing. De ventilatiewarmtepomp ventileert de woning en zorgt voor frisse en gezonde verse lucht. Bovendien wint hij alle warmte terug uit ventilatielucht. De Ecolution benut de warme lucht uit de woning, voordat het warm naar buiten geventileerd wordt. Met deze teruggewonnen warmte wordt nieuwe cv-warmte en warm tapwater gerealiseerd waarmee de woning weer opnieuw verwarmd wordt. De Ecolution maakt de hr-ketel 35% zuiniger.
 
Zonnecollector met boiler
Een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte (voor omzetting van zonlicht naar elektriciteit wordt een zonnepaneel gebruikt). Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden voor proceswarmte, het verwarmen van ruimtes of (tap)water. Het voordeel hiervan is dat hij supersnel rendement geeft, echter verhoudingsgewijs treedt hij maar weinig in werking.
 
Douchepijp wtw
Het warm tapwaterverbruik neemt steeds verder toe. Door een warmteterugwinningsinstallatie (verticaal) op de douche afvoerwaterleiding te plaatsen wordt de warmte van dit afvoerwater teruggewonnen waarmee het douche aanvoerwater voorverwarmd wordt. Hierdoor hoeft de verwarmingsbron minder hard te werken wat dus een lager energieverbruik oplevert.
 
PV systeem
Met een PV systeem wordt de zon als energiebron gebruikt en werkt u mee aan een schoner milieu. Doorgaans zijn al enkele panelen nodig om aan de EPC van 0,4 te voldoen. Indien gewenst kunnen deze panelen moeiteloos worden uitgebreid met meerdere panelen om daarmee een nog energiezuinigere woning te verkrijgen. Zie de optielijst voor de prijzen.
 
Gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw en bypass
Gebalanceerde ventilatie wil zeggen dat er mechanische aanvoer en mechanische afvoer van lucht plaats vind. Er worden nu dus geen ventilatieroosters op de beglazing toegepast. De warmte terugwin installatie die hierin zit zorgt voor een aangenaam klimaat en heeft een heel hoog rendement. De bypass zorgt ervoor dat in de zomermaanden de warme lucht uit de woning naar buiten wordt afgevoerd terwijl de koelere buitenlucht wordt aangevoerd naar de woning.
 
Buffervat/ boiler
Werkt comfort verhogend omdat er altijd direct een bepaalde hoeveelheid warm water beschikbaar is. Bij een warmtepomp is een buffervat noodzakelijk omdat deze van zichzelf te weinig capaciteit heeft.